અમીબિંદુ

સુવિચાર :-

જૂઠની જીત થાય તો પણ એ થોડા સમય માટે જ હોય છે,સચ્ચાઈની જીત હંમેશ માટે રહેતી હોય છે.-લીયોનાર્ડ બેઈમાંનીના પૈસા થી સુખી થવાનો પ્રયત્ન કરવો એ ખરાબ રંગ અને ખરાબ પીંછી થી સુંદર ચિત્ર બનાવવા જેવું કામ છે.-યુરીપીડસ પ્રભાવશાળી ભાષણ આપવું એ એક કળા છે પણ ક્યાં અટકવવું એના કરતા મોટી કળા છે. વળ્યો ના વળે તે હાર્યો વળે ., ગયેલી તક ફરી મળતી નથી પણ નવી તક જરૂર મળે છે.

નવી નોકરીઓની જાહેરાત

         

                                                             નવી જોબ્સ

 
 • GSET (Gujarat State Eligibility Test) - 2013 Result Declared 
  Click Here Updated on 30-11-2013,Saturday
 • Gujarat State Civil Supplies Corporation Ltd Various Vacancies
  Click Here Updated on 30-11-2013,Saturday
 • UGVCL Vidyut Sahayak (Junior Assistant) Result (17-11-2013
  Click Here Updated on 30-11-2013,Saturday
 • Federal Bank PO (Aptitude Test) Result
  Click Here Updated on 30-11-2013,Saturday
 • Water and Sanitation Management Organization (wasmo) Various Vacancies
  Click Here Updated on 30-11-2013,Saturday
 • Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) Various Vacancies (OJAS
  Click Here Updated on 29-11-2013,Friday
 • Affordable Housing Mission Various Vacancies (OJAS
  Click Here Updated on 29-11-2013,Friday
 • Gujarat Housing Board Various Vacancies (OJAS
  Click Here Updated on 29-11-2013,Friday
 • NICL AO (Administrative Officers) Re-Exam Schedule Out 
  Click Here Updated on 29-11-2013,Friday
 • District Rural Development Agency,Banaskantha Various Vacancies
  Click Here Updated on 29-11-2013,
  Friday
 • J&K Grameen Bank 248 Officer, Office Assistant Vacancies
  Click Here Updated on 29-11-2013,
  Friday
 • PMC Bank Management Trainee & DEO Vacancies
  Click Here Updated on 29-11-2013,
  Friday
 • OSCB 942 Asst & Junior Manager Vacancies
  Click Here Updated on 29-11-2013,
  Friday
 • Maharashtra Gramin Bank 315 Officers & Office Asst Vacancies
  Click Here Updated on 29-11-2013,
  Friday
 • GPSC Important Notice for Joint Director Post
  Click Here Updated on 28-11-2013,Thursday
 • High Court of Gujarat Court Manager Result of Preliminary Exam (24-11-2013
  Click Here Updated on 28-11-2013,Thursday
 • DGVCL Vidyut Sahayak (17-11-2013) Paper Solution 
  Click Here Updated on 28-11-2013,Thursday
 • IBPS CWE PO / MT - lll Result Declared 
  Click Here Updated on 28-11-2013,Thursday
 • Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology Faculty Vacancies
  Click Here Updated on 28-11-2013,Thursday
 • Anand Agricultural University (AAU) SRF, JRF Vacancies: 
  Click Here Updated on 28-11-2013,Thursday
 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (27-11-2013
  Click Here Updated on 27-11-2013,Wednesday
 • SBI General Insurance Various Vacancies  Click Here Updated on 27-11-2013,Wednesday
 • ESI Scheme,Ahmedabad Medical Officer Vacancies
  Click Here Updated on 27-11-2013,Wednesday
 • GPSC Commercial Tax Inspector, Class-III, Advt. No.103/2011-12 Result 
  Click Here Updated on 26-11-2013,Tuesday
 • GPSC Updates on 26-11-2013 Click Here Updated on 26-11-2013,Tuesday
 • Prathama Bank 138 Officers & Office Asst Posts
  Click Here Updated on 26-11-2013,Tuesday
 • GPSC Industrial Safety / Health Officer & Asst. Director Agriculture Call Letters
  Click Here Updated on 26-11-2013,Tuesday
 • GPSC Various Vacancies for Advt No. 105/2013-14 to 111/2013-14
  Click Here Updated on 26-11-2013,Tuesday
 • UPSC Advt No 18/2013 for Various Vacancies
  Click Here Updated on 25-11-2013,Monday
 • Gujarat National Law University Various Vacancies
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • MSU Baroda Teaching & Non-Teaching Posts
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • Gujarat Pollution Control Board Research Fellow & Accountant Posts
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • AMC Chief Accountant / Dep. CT Engineer Vacancies
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • Sardar Patel University,Vallabh Vidyanagar Teaching & Non-Teaching Posts
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • National Rural Health Mission Doctors Vacancies
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • Tourism Corporation of Gujarat Ltd. Various Posts
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • Gujarat State AIDS Control Society Various Vacancies
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • Bayad Nagarpalika Various Vacancies
  Click Here Updated on 24-11-2013,Sunday
 • Navsari Agricultural University Sr, Jr Research Fellow Vacancies
  Click Here Updated on 23-11-2013,Saturday
 • District Rural Development Agency : Kutch - Bhuj Various Vacancies
  Click Here Updated on 23-11-2013,Saturday
 • High Court of Gujarat Driver Class-lll Final Result (Selection List & Waiting ListClick Here Updated on 22-11-2013,Friday 
 • Jail Sipahi Written Exam Result (Revised
  Click Here Updated on 22-11-2013,Friday
 • Institute of Rural Management Anand Various Vacancies
  Click Here Updated on 22-11-2013,Friday
 • IIT Gandhinagar Various Vacancies
  Click Here Updated on 22-11-2013,Friday
 • Gujarat State Bio-technical Mission Various Vacancies
  Click Here Updated on 22-11-2013,Friday
 • Industrial Safety & Health Officer Class-ll Call Letter & Exam Notification
  Click Here Updated on 22-11-2013,Friday
 • Vidyasahayak Bharti : 2013-14 for Maths & Science 
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • Indo -Tibetan Border Police Force Super Specialist Medical Officer Vacancies
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • The Urban Health Society Public Health Manager & Pharmacist  Vacancies
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • U.N. Mehta Institute of Cardiology & Research Centre Vacancies
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • H.G.N.U,Patan Affiliated College Principal Vacancies
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • GMERS - Patan Faculty Vacancies
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • ITI Modasa Visiting Lecturer Posts
  Click Here Updated on 21-11-2013,Thursday
 • South Indian Bank Recruitment 2013 – 30 Probationary Clerk Posts
  Click Here Updated on 20-11-2013,Wednesday 
 • Indian Oil Corporation Ltd. Vadodara - Attendant Operator Vacancies
  Click Here Updated on 20-11-2013,Wednesday
 • Download Gujarat Rozgaar Samachar (20-11-2013
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • Forest Surveyor Class-lll Result (Mark Statement Seat No. wise
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • Director of Animal Husbandry Statistical Assistant Vacancies 
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • GIDC Final Result of Assistant, Jr.Officer & Other Posts 
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • IBPS CWE Clerks ll Previous Year Solved Paper (15-12-2012)
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • SSC Recruitment 2014 - Multi Tasking (Non Technical) Staff Vacancies
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • GPSC Dowry Prohibition Officer Recruitment has been Cancelled
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • Gujarat University Associate Professor Vacancies
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • RBI Recruitment 2013 - 34 Assistant Manager Vacancies
  Click Here Updated on 19-11-2013,Tuesday
 • Gujarat High Court Court Manager Call Letters
  Click Here Updated on 18-11-2013,Monday
 • IBPS Specialist Officers CWE III 2013 Notification out
  Click Here Updated on 18-11-2013,Monday
 • RPMU, Bhavnagar Walk-In-Interview for Accountant cum Data Assistant
  Click Here Updated on 18-11-2013,Monday
 • UGVCL Vidyut Sahayak (17-11-2013) Question Paper
  Click Here Updated on 18-11-2013,Monday
 • GMC Public Relation Officer & Inspector (House Tax) Call Letters
  Click Here Updated on 18-11-2013,Monday
 • NTCP Gandhinagar State Consultant Vacancies  
  Click Here Updated on 18-11-2013,Monday
 • Bharat Ratna for Sachin Tendulkar & Professor CNR Rao
  Click Here Updated on 17-11-2013,Sunday
 • District Rural Development Agency - Mehsana Walk-In-Interview
  Click Here Updated on 17-11-2013,Sunday
 • District Health Society - TB Senior Treatment Supervisor Vacancies
  Click Here Updated on 17-11-2013,Sunday
 • Gujarat Cancer Research Institute (GCRI) Various Vacancies
  Click Here Updated on 17-11-2013,Sunday
 • Rajkot Municipal Corporation Deputy Health Officer Post
  Click Here Updated on 17-11-2013,Sunday
 • SBI General Insurance Various Vacancies
  Click Here Updated on 16-11-2013,Saturday
 • BISAG Computer Engineers Vacancies on Contract Base
  Click Here Updated on 16-11-2013,Saturday
 • State Bank of India Chief Technology Officer Posts
  Click Here Updated on 16-11-2013,Saturday
 • Junagadh Agricultural University Walk-In-Interview for SRF Posts
  Click Here Updated on 16-11-2013,Saturday
 • District Rural Development Agency (DRDA) - Bharuch Various VacanciesClick Here Updated on 15-11-2013,Friday
 • Sports Authority of Gujarat Coach VacanciesClick Here Updated on 15-11-2013,Friday
 • GNFC Assistant Company Secretory VacanciesClick Here Updated on 15-11-2013,Friday
 • CCDU-Nirman Bharat Abhiyan Various VacanciesClick Here Updated on 15-11-2013,Friday
 • GPSC Industrial Safety and Health Officer - Class-ll Call Letters Click Here
 • GPSC Assistant Director Agriculture Call Letters Click Here
 • IBPS CWE Clerks-lll Call Letters Click Here Exam Dates: 30 Nov and 01,07,08,14,15 Dec 2013
 • RRB Officers CWE Result Declared
  RRB CWE Result Declared :
  Officer Resutl : Click Here
  Office Assistant Result: Click Here
  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • High Court Driver Call Letters Available now
  High Court Driver Call Letters Available now:
  Click Here for details

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • SSC Combined Higher Secondary Level (10+2) Exam Paper
  SSC Combined Higher Secondary Level (10+2) Exam Paper:
  Date:21-10-2012
  Session: Evening
  Click Here
  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • CRPF RECRUITMENT FOR THE POST OF CONSTABLE( TECHNICAL & TRADESMEN) (MALE/FEMALE) -2012

  The DIGP, Group Centre, CRPF,
  Chiloda Road,
  Gandhinagar, Gujarat - 382042


  Applications are invited from Male and Female Indian citizens who are ordinarily resident in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamilnadu and Kerala for filling up the vacancies of Constables (Trade & Technical) in CRPF.


  VACANCIES FOR CANDIDATES BELONGING TO GUJRAT STATE : 95

  Posts : CT/DRIVER(MALE), CT/FITTER(MALE), CT/BUGLER(MALE), CT/BUGLER(MALE), CT/CARPENTER(MALE), CT/PIPE BAND (MALE), CT/BRASS BAND (MALE), CT/COOK(MALE), CT/WATER CARRIER(MALE), CT/WASHERMAN (MALE), CT/SAFAIKARAMCHARI
  (MALE) , CT/BARBER(MALE), CT/COOK(FEMALE), CT/WATER CARRIER(FEMALE)


  Education Qualification : Matriculation or equivalent from a recognized Board / University


  Technical Qualification :

  i) For post of Constable(Fitter), candidates must have passed Motor Vehicle Fitter Course (Automobiles)/Motor Mechanic Course from ITI or any other recognized institutions and should have one year experience. However, wards of CRPF personnel who have undergone training in ITIs run by CRPF are exempted from one year practical experience.

  ii) For post of CT(Driver), candidates should possess “Transport Vehicle” driving licence and pass the driving test at the time of recruitment. DRIVING LICENCES POSSESSED BY THE CANDIDATES SHOULD BE IN CONFORMITY WITH THE PROVISIONS OF MOTOR VEHICLES ACT, 1988.

  iii) For post of CT(Bugler/ Tailor/ Cobler/ Carpenter/Gardener/ Painter/ Pipe Band/ Brass Band/ Cook/ Water Carrier/Safai Karmachari / Barber/ Washerman/Woman & Hair Dresser), candidates should be having good working knowledge of trade in which he/she wishes to be enlisted.

  iv) Candidates should qualify trade test at the time of recruitment process.

  Age : Between 18 to 23 Years as on 01/8/2012.

  Last date of receipt of application is 26/11/2012.

  Official Ad. : http://crpf.nic.in/RECRUITMENT/159912.pdf
  Website : http://crpf.nic.in/crp_d.htm

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • Declaration of final result of Male candidates for recruitment of Constables (GD) in CAPFs and Rifleman (GD) in Assam Rifles, 2012

  STAFF SELECTION COMMISSION

  Declaration of final result of Male candidates for recruitment of Constables (GD) in CAPFs and Rifleman (GD) in Assam Rifles, 2012.
  The Staff Selection Commission conducted recruitment of Constable (GD) in CAPFs and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2012 on 22.4.2012 of those candidates who have qualified the PST/PET.

  2. The results of written examination of 1,58,773 and 2461 male candidates qualified for Detailed Medical Examination were declared on 12-6-2012 and 22.6.2012.

  3. On the basis of the written examination and Detailed Medical Examination, Commission has now declared the result of 37,553 male candidates including 37,346 in Select List and 207 in Reserve List who have been recommended for appointment to the post of Constable (GD) in CAPFs and Rifleman (GD) in Assam Rifles.

  4. The minimum cut-off percentage marks in the written examination are 33% for SC, ST and OBC candidates and 35% for UR and Ex-Servicemen candidates. Domicile in a State/UT is an eligibility condition laid down for consideration against vacancies in the State/UT. Keeping these factors in view Commission fixed different qualifying criteria for different States/UTs for calling the candidates for Detailed Medical Examination.

  Any candidate desirous of making representation against the result due to change in category, change in State border or Naxal/Militancy affected district code etc. may represent on or before 31.10.2012 to the undersigned giving full facts and furnishing documentary evidence. Representations received after this date may not be entertained. It may also be noted that claims not made in the application, will not be entertained at all.

  Notice : http://ssc.nic.in/press-release/Write-uo%20Const(DG-Male)%202012.pdf
  Result :
  Reserve List : http://ssc.nic.in/press-release/RLROLL.pdf
  Select List : http://ssc.nic.in/press-release/SLROLL.pdf
  (please check above both files)
  Marks : http://ssc.nic.in/press-release/MARKS.pdf
  Website : http://ssc.nic.in/results/home.html

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • Notice : GPSC Deputy Executive Engineer, Class-2 List of candidates who have applied more than once/ List of Not-Eligible Candidates

  GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
  B-Block, First Floor,
  Multistoreyed Building,
  Laldarwaja, Ahmedabad. 380 001.
  Gujarat. India.

  Deputy Executive Engineer, Class-II
  Advt. No. 164/2011-12
  List of candidates who have applied more than once
  List of Not-Eligible Candidates

  Website : http://gpsc.gujarat.gov.in/main_result.html

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • Latest Police Bharati Notice : New Document Verification Programme - 30/10/2012 to 03/11/2012

  Police Bharati Board
  Gujarat State
  Police Bharati Board will conduct document verification programme for qualified/passed candidates from 30 October to 3 November 2012. Candidates may able to download call letters for the same from 22/10/2012 on OJAS website . (please note this doc verification programme was cancelled due to election)
  Source : Sandesh
  Click Here

  To download call letter Visit : http://ojas.guj.nic.in/Preference.aspx

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • Bailiff ExaM (14-10-2012) Paper Solution
  Bailiff ExaM (14-10-2012) Paper Solution is available
  Please visit www.marugujarat.in for more details
  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • Overseas Bank Specialist Officer Oct-2012

  Indian Overseas Bank (IOB)
  763, Anna Salai, Chennai – 60002
  Recruitment of Specialist Officer in Indian Overseas Bank (IOB) 2012
  Indian Overseas Bank, a leading Public Sector Bank invites Online applications from Indian Citizens for recruitment for various Specialist Officers positions, who have taken the Common Written Examination (CWE) for Recruitment of Specialist Officers conducted by IBPS on March 2012 and obtained a valid Score Card and who meet the eligibility criteria mentioned in this notification below. Candidates are required to apply through Bank’s :
  • Specialist Officer : 387 posts

  • Agricultural Field Officer : 337 posts
  • Rajbhasha Adhikari : 20 posts
  • Law Officer : 10 posts
  • HR/ Personnel Officer : 10 posts
  • Law Officer : 10 posts in MMGS-II
  Application Fee : Rs.100/- (Rs.20/- for SC/ST/PWD candidates) in cash at the any of the IOB and take candidate’s copy of Payment Receipt Challan.
  How to Apply : Apply Online at IOB web site between 16/10/2012 and 31/10/2012.
  Kindly visit http://www.iob.in/Careers.aspx for all the details and online submission of application.

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • મુખ્ય શિક્ષક ભરતી મુદે હાઈ કોર્ટ માં રીટ

  Click On Image to view Large

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • Veterinary Officer Class-II( Advt. No. 1/2012-13) Personal Interviews are Postponed

  Veterinary Officer Class-II( Advt. No. 1/2012-13) Personal Interviews are Postponed :

  CLICK HERE FOR MORE INFORMATION

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates


 • GPSC Translator/Research Assistant Class-III exam dates are 3rd & 4th November 2012
  GUJARAT PUBLIC SERVICE COMMISSION
  B-Block, First Floor,
  Multistoreyed Building,
  Laldarwaja, Ahmedabad. 380 001.
  Gujarat. India


  Posts : Translator and Research Assistant Class-III
  Exam Dates: 3rd & 4th November 2012
  Advt. No. 104/2011-12

  Those candidates who dont receive call letters/hall ticket by 29/10/2012 may contect GPSC office.
  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

 • X-Ray Assistant/ Lab Assisant Merit List Declared, Visit : http://gujhealth.gov.in/

  Health and Family Welfare Department
  Government of Gujarat
  Download File : http://gujhealth.gov.in/Portal/News/255_1_Instruction_s_For_X_RAY_Assistant_and_Lab_Assistant_Candidate%27s.zip
  [ File Containes X-Ray Assistant Merit List (Advt No 08/13-2012), Lab Assisant Merit List (Advt No 07/12-2012) & Documnet Verification Programme ]
  Website : http://gujhealth.gov.in/


 • ITI Foreman Instructor First Selection/Merit List declared, Visit : http://www.detgujarat.org/ITI
  DIRECTORATE OF EMPLOYMENT & TRAINING, GANDHINAGAR
  Application for Foreman Insturctor Class - III


  ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પ્રથમ પસંદગી યાદી : http://www.detgujarat.org/ITI/pdf/meritlist-02.pdf
  ખાસ નોધ:
  ઉપરોક્ત પ્રથમ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલા તમામ ઉમેદવારોએ તા. ૧.૧૦.૨૦૧૨ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે નીચેના સરનામે સ્થળ પસંદગી માટે અચુક હાજર રહેવું.
  મુલાકાતનું સ્થળ: પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં કેન્દ્રીય પ્રવેશ બિલ્ડીંગ, સુવિધા કચેરી પાસે, સેકટ૨-૧૯, ગાંધીનગર.
  મુલાકાતનો સમય: ૧.૧૦.૨૦૧૨, સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે.

  Website : http://www.detgujarat.org/ITI/Index.aspx


 • Gujarat Highcourt Beliff, Peon, Driver Exam Schedule, For Online Call letters visit : http://hc-ojas.guj.nic.in/
  Highcourt of Gujarat RECruitment Exam Schedule/Programme 2012

  Post : Exam Date
  Beliff : 14/10/2012, 10.00am to 12.00noon (Hall ticket downloadind date 05/10/2012, 11.00am)
  Peon : 14/10/2012, 3.00pm to 5.00pm (Hall ticket downloadind date 05/10/2012, 11.00am)
  Driver : 28/10/2012, 10.00am to 12.00noon(Hall ticket downloadind date 22/10/2012, 11.00am)


  Read Notice : Source - Sandesh
  To download Call letter Visit : http://hc-ojas.guj.nic.in/

  Tags : Highcourt Recruitment Exam Schedule : Beliff(14/10/2012),Peon(14/10/2012),Driver(28/10/2012)


 • www.gmfb.in : Result of Muni. Accountant/Dy Accountant Result, Exam held on 26/08/2012
  Urban Development and Urban Housing Department - Gujarat
  Samyukt Pasandagi Samiti, Shaheri Vikas ane Shaheri Gruh Nirman Vibhag(,
  Sardar Patel Bhavan, Sachivalaya, Gandhinagar
  Municipal Accountant/ Deputy Accountant Exam Result/ Selection List.
  Download Result File : http://www.gmfb.in/uploads/RESULTpdf.pdf
  Gujarat Municipal Finance Board Website : http://www.gmfb.in/ (Result website)
  Other Website : http://www.udd.gujarat.gov.in/


 • 2 Laboratory Technician Vacancies in Ayurvedic Contraceptive Drug Research Institute Ahmedabad
  Ayurvedic Contraceptive Drug Research Institute,
  Ahmedabad

  Name of Post : Laboratory Technician
  No of Vacancies : 2
  Edu.Qua. : Read Advertisement
  Age : 25 years
  Sclale pay : 5200-20200 + Grade pay 2800
  Applications forms are available in the office of The Assistant Director in Charge/ Scintist-4, ACDRI, Ahmedabad - 380016 in person by paying Rs 100 Cash within 15 days after the publication advertisement.
  (Advertisement published on 20/09/2012)
  Notice : Source - Divyabhaskar


 • Gujarat IITE Ph.D. Admission 2012
  Indian institute of Teacher Education
  Govtrnment College Campus, G-4,
  Near Mahamtma Mandir
  Gandhinagar-382016

  IITE Ph.D. Admission 2012

  Name of Programme : Doctor of Philosophy (Ph.D.) 2012
  Eligibility : Mater Degree Programme with 55% (SC/ST 50%)
  Fees : 750Rs.(DD)
  Last date of receipt of application is 20/10/2012.

  Notice : Source - Sandesh
  Application Form : http://iite.ac.in/doc/phd-app-form.pdf
  Detailes of Programe : http://iite.ac.in/doc/phd-program.pdf
  Website : http://www.iite.ac.in


 • WALK-IN-INTERVIEW for Dean, Professors, Assistant Professors and Tutors (For Siddhpur Dental College)
  SOCIETY FOR GUJARAT DENTAL HEALTH EDUCATION AND RESEARCH ,C/o Govt. Dental College & Hospital Ahmedabad.
  (An Organization of Gujarat State Government )


  Applications are invited from Dental/Medical candidate of general / reserved category for appointment & preparation of waiting list for the posts of Professor / Assistant Professor / Tutors in dental subjects as well
  as in basic medical subjects at Siddhpur Dental College. Duly filled in application form is to be submitted along with necessary copies of documents on the day of Walk-in-Interview.
  Qualifications and Experience as per Government Rules &DCI/ MCI Regulations.

  Walk in interviews for these posts will be held on 04/10/2012 from 09.00 a.m. to 11.00 a.m. at Govt. Dental College, Ahmedabad-16

  Format of Application, vacancies and other details for Walk-in interview is available on our Web sites:
  Download Official Ad. : http://www.medadmbjmc.in/siddhpur_advertise_Oct_2012.pdf
  Website : http://www.medadmbjmc.in/


 • 3 Driver vacancies in GPO Post Office, Ahmedabad
  POST DEPARTMENT
  MAIL MOTOR SERVICE OFFICE
  GPO COMPOUND
  AHMEDABAD

  Post : Driver
  No of Post : 3
  Advt no : 01/2012-13
  Age : 21 to 28 years
  Edu Eli. : Min 7th Std pass
  Last date of receipt of application is 08/10/2012.

  Notice : Source - Gujarat Samachar


 • Download Call letters for Additional Assistant Engineer Class 3(Mechanical) Recrutment Exam
  Narmada, Water Resources, Water Supply and Kalpsar Department
  (Water Resources Division)

  Name of Post : Add. Asst Engg Class 3 (Mech.)
  Advt no : NWRWSK/2013/1
  OMR Test Date : 29/09/2012, 4.00pm to 6.00pm

  READ NOTICE : Source - Sandesh
  To download Hall Ticket/Call letter visit : http://ojas.guj.nic.in/PrintApplForm.aspx?opt=call


 • Forest Department Surveyor Recruitment, Online Applications starts from 01/10/2012, 2.00pm on http://ojas.guj.nic.in/
 • SBI Clerk Download Call Letter for Written Examination
 • ojas.guj.nic.in : Ad hoc Assistant Professor/Lecturer Recruitment for Govt Engg College/Polytechnics on Govt of Gujarat
 •  
  Current Affairs
  Updates MaruGujarat by Maru Gujarat
  Updates from www.marugujarat.in website
  • Central Bank of India Recruitment 2012 – Incharges for RSETIs & FLCCs Posts - Bhopal

   Central Bank of India Recruitment 2012 – Incharges for RSETIs & FLCCs Posts: Central Bank of India has issued notification against recruitment of Incharges for RSETIs (Rural Self Employment Training Institutes) and FLCCs (Financial Literacy cum Counseling Centres) vacancies in Bhopal. Eligible candidates may apply for these posts through prescribed application format on or before 15-10-2012. For more details like age limit, educational qualification, selection, how to apply and other details are given below…
   Central Bank of India Various Vacancies:
   Total Number of Vacancies: 25 Posts
   Name of the Posts:
   1. Director RSETI – 10 Posts
   2. Incharge FLCC – 15 Posts
   Age Limit: Candidates age should be less than 65 years.
   Educational Qualification: Candidate must possess Graduate/Post Graduate Degree from a recognized University.
   Selection: Candidates should be selected on the basis of performance in interview.
   How to Apply: Eligible candidates may apply for these posts through prescribed application format, fill it with given mandatory details, attach latest passport size photograph and sign on it and send to with Super scribing “Application for the post of Recruitment as Incharge of RSETI/FLCC on contract” to Zonal Manager, Central Bank of India, Zonal Office 9, Arera Hills, BHOPAL (MP) on or before 15-10-2012.
   Last Date for Receipt of Application: 15-10-2012.
   For more details regarding age limit, educational qualification, Selection, how to apply, vacancies, experience, how to apply and other details are available at following link…,

   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • SBI Specialist Officer Recruitment 2012 –Apply Online for 514 Vacancies

   SBI Specialist Officer Recruitment 2012 –Apply Online for 514 Vacancies: State Bank of India (SBI) has issued notification against recruitment of 514 Specialist Cadre Officers Vacancies in State Bank Group. Eligible candidates are requested to apply on-line between 08-10-2012 and 28-10-2012. Other details like age limit, educational qualification, application fee details, selection process and how to apply are given below…
   State Bank of India Vacancy Details:
   Total No. of Vacancies: 514
   Names of Posts:
   1. Assistant General Manager (Chief Economist): 01 post
   2. Manager (Economist): 02 posts
   3. Chief Manager (Chartered Accountant): 01 post
   4. Manager (Chartered Accountant): 02 posts
   5. Manager (Hardware): 02 posts
   6. Dy Manager (Hardware): 16 posts
   7. Asst. Manager (Hardware): 09 posts
   8. Manager (Networking): 01 post
   9. Dy. Manager (Networking): 03 posts
   10. Dy Manager (Systems): 25 posts
   11. Assistant Manager (Systems): 231 posts
   12. Asst. Manager (Computer & Communication): 05 posts
   13. Dy Manager (Civil Engineering); 13 posts
   14. Asst. Manager (Civil Engg.): 32 posts
   15. Dy Manager (Electrical Engg.): 04 posts
   16. Asst. Manager (Electrical Engg.): 21 posts
   17. Dy. Manager (Official Language): 08 posts
   18. Manager (Official Language): 02 posts
   19. Assistant Manager (Official Language): 01 post
   20. Manager (Law): 42 posts
   21. Dy. Manager (Law): 04 posts
   22. Assistant Manager (Law): 78 posts
   23. Dy. Manager (Security): 10 posts
   24. Dy. Manager (Fire): 01 post
   Bank Wise Vacancies:
   1. State Bank of India: 128
   2. State Bank of Bikaner & Jaipur: 114
   3. State Bank of Hyderabad: 129
   4. State Bank of Mysore: 23
   5. State Bank of Patiala: 83
   6. State Bank of Travancore: 37
   Age Limit: The minimum age limit is 21 years and maximum age limit is between (30 to 40) years, depending upon the post. (Candidates born on or after 01-10-1991 are not eligible to apply).
   Educational Qualification: Candidate must possess Degree / B.Tech / B.E / M.Tech / CA / PG / M.Phil in relevant discipline from a recognized University.

   Application Fee Details: Candidates must pay Rs. 500/- towards application Fee and Intimation Charges and SC/ST/PWD/XS candidates must pay Rs. 50/- towards Intimation charges.
   Payment through Offline Mode: Candidates need to pay application fee after submission of online application. This can be done by taking the print out of system generated Challan form after the submission of Online Application. Payment must be made at any branch of State Bank of India after 2nd working day after submission of online application and within three working days.
   Payment through Online Mode: After submission of Online Application, candidates will be provided with an option to make payment through online or offline mode. Those who want to make the payment online must select the Online Payment Gateway option to make payment using Credit Card / Debit card / Internet Banking. After making payment, candidates must take print out of system generated e-receipt.
   Selection Process: Eligible candidates will be selected on the basis of either Written Test and Interview or short listing and Interview.
   How to Apply: Candidates need to apply for the post only through Online mode on or before 28-10-2012. After submission of online application, candidates must take print out of application form and retain it along with fee payment receipt for record.

   Instructions for Online Application:
   1. Before applying for the post the candidates must ensure that they have a valid e-mail id and have kept scanned photograph and signature ready.
   2. To start the Online Application process candidates must log on to SBI’s website, www.statebankofindia.com or www.sbi.co.in
   3. Open the Online Application form for the ‘Recruitment’ link.
   4. Fill all marked details carefully; check once for errors, upload scanned photograph and Signature at places provided & Submit.
   5. This would provide the candidates with a provisional Registration ID and Password retain it carefully.
   6. After submission, candidates must make payment through Online or Offline mode as detailed above.

   Important Dates:
   Starting Date for Online Registration: 08-10-2012
   Last Date for Online Registration: 28-10-2012
   Dates for making Offline Fee Payment: from 10-10-2012 to 31-10-2012
   Dates for making Online Fee Payment: from 08-10-2012 to 28-10-2012
   Dates of Written Exam: 02-12-2012
   Downloading Call Letter for Written Exam from: 19-11-2012
   For more details like vacancy distribution, pay scale, reservations, other requirements & instructions, exam pattern and online application, click on the links given below…

   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • Lakshmi Vilas Bank Recruitment 2012

   Lakshmi Vilas Bank Recruitment 2012 – Various Vacancies: Lakshmi Vilas Bank has issued notification for recruitment of Various Vacancies. Eligible candidates may apply through prescribed application format on or before 05-10-2012. Other details like age limit, educational qualification, selection process and How to apply are given below…
   Lakshmi Vilas Bank Vacancy Details;
   Names of Posts:
   1. Chief Technology Officer
   2. General Manager (Credit)
   3. General Manager (HRD)
   4. Head – Treasury
   5. Dgm/Agm – Compliance
   6. Dgm/Agm – Economist
   7. Head (DGM/AGM) – MSME
   8. Head (DGM / AGM) – Wealth Management
   Age Limit: Candidate age must be between 40 to 50 years for Chief Technology Officer post, 40 to 45 years for Head (DGM / AGM) post, below 52 years for General Manager posts and 45 years for all remaining posts.
   Educational Qualification: Candidate must possess Post Graduation / MBA / CA / CAIIB from a recognized University.
   How to Apply: Candidate should apply through prescribed format available in the notification, fill it with all mandatory details, attest signature and send it along relevant documents to the following address, “The Deputy General Manager, HRD Department, The Lakshmi Vilas Bank Limited, Regd. & Admn.Office, Salem Road, Kathaparai, Karur – 639 006″ on or before 05-10-2012.
   Last Date for Receipt of Application: 05-10-2012
   For more details regarding age limit, educational qualification, how to apply, pay scale, experience and other details click the below link…


   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • X-Ray Assistant/ Lab Assisant Merit List Declared
   Health and Family Welfare Department
   Government of GujaratDownload File :http://gujhealth.gov.in/Portal/News/255_1_Instruction_s_For_X_RAY_Assistant_and_Lab_Assistant_Candidate%27s.zip
   [ File Containes X-Ray Assistant Merit List (Advt No 08/13-2012), Lab Assisant Merit List (Advt No 07/12-2012) & Documnet Verification Programme ]
   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • GSEB Recruitment on contract basis
   Gujarat Secondary & Higher Secondary Education Board Recruitment on contract basis.
   Posts:

   1. Manager Account and Finance (1)
   2. Manager Adminstration (2)
   3. Manager H.R. (1)
   4. Manager Stores and Purchase (1)
   5. Research and Training Officer (1)
   Qualification: Read Notification
   To Read Notification Click Here

   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • 2249 Group D Posts in Railway Recruitment Cell (RRC) Western Railway, Mumbai

   Railway Recruitment Cell (RRC) Western Railway, Mumbai invitws applications for recruitment of 2249 Group D Vacancies. Eligible candidates may apply through Online on or before 10-11-2012.
   Total No of Vacancies: 2249

   1. Gangman / Trackman: 590 posts
   2. Helper: 963 posts
   3. Helper / Stores: 27 posts
   4. Platform Porter: 238 posts
   5. Safaiwala / Medical, Mechanical, Commercial: 345 posts
   6. Safaiwala/Cleaner/ Gen. Admn, Accounts: 30 posts
   7. Waiter & Cleaner / Commercial Catering: 56 posts

   Age Limit: Candidates’ age must not be less than 18 years and must not be more than 33 years. Cutoff date for determining age limit would be 01-01-2013. (Age relaxations will be extended as per Govt. rules).

   Educational Qualification: Candidates must be pass outs in 10th standardor must possess ITI or equivalent qualification from recognized university/board.

   Application Fee Details: Unreserved and OBC applicants need to pay application fee of Rs. 40/- in form of challan. Fee would be required to be paid in the nearest State Bank of India Branch only. SC / ST / EXSM / PWD / Women / Minority candidates / Economically Backward Classes are exempted from payment of fee.

   How to Apply: Eligible candidates may apply through online from the websitewww.rrc-wr.com on or before 10-11-2012. After submission of Online Applications, candidates must take the print out of form and paste passport size (3 cm x 5 cm) photograph on the application, Superscribe the “Application for Posts in Pay Band-I of Rs.5200-20200 with Grade Pay of 1800 – Western Railway” on the top of the envelope and send it along with all other relevant enclosures to the following address “Assistant Personnel Officer (Recruitment), Railway Recruitment Cell, Western Railway, Parcel Depot, Alibhai Premji Road, Grant Road, Mumbai-400 007 or dropped in the Application Box kept in the RRC office” through Ordinary Post on or before24-11-2012.
   For detailed notification please click on the following Link
   http://www.rrc-wr.com/Upload/Emp%20Notice_2012_detailed.pdf

   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • 63 Jail Sipahi (Female) Vacancies,Ahmedabad

   Name of Post : Jail Sipahi (Female)
   No of Vacancies : 63
   Edu.Qua. : 12th pass
   Min.Age : 18 years
   Online Applications Starts from 01/10/2012 to 20/10/2012 .
   Notice : Source - Divyabhaskar
   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • Vidyasahayak Bharti 2012-13 (Std 6 to 8)
   વિદ્યાસહાયક ૨૦૧૨ અરજીપત્રક

   અરજીપત્રક પ્રિન્ટ
   રીસીવિંગ સેન્ટરની યાદી
   જાહેરાત
   ઠરાવો
   ખાલી જગ્યાઓની યાદી(જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ-ગુજરાતી માધ્યમ)
   ખાલી જગ્યાઓની યાદી (જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ-અન્ય માધ્યમ)
   ખાલી જગ્યાઓની યાદી(નગર શિક્ષણ સમિતિ-ગુજરાતી માધ્યમ)
   ખાલી જગ્યાઓની યાદી (નગર શિક્ષણ સમિતિ-અન્ય માધ્યમ)
   ભાષાઓની વર્ગીકૃત ખાલી જગ્યાઓની યાદી(જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ-ગુજરાતી માધ્યમ)
   ભાષાઓની વર્ગીકૃત ખાલી જગ્યાઓની યાદી (જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ-અન્ય માધ્યમ)
   ભાષાઓની વર્ગીકૃત ખાલી જગ્યાઓની યાદી(નગર શિક્ષણ સમિતિ-ગુજરાતી માધ્યમ)
   ભાષાઓની વર્ગીકૃત ખાલી જગ્યાઓની યાદી (નગર શિક્ષણ સમિતિ-અન્ય માધ્યમ)
   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • ITI Foreman Instructor First Selection/Merit List declared
   ફોરમેન ઇન્સ્ટ્રક્ટરની પ્રથમ પસંદગી યાદી

   ખાસ નોધ:
   ઉપરોક્ત પ્રથમ પસંદગી યાદીમાં સમાવેશ થયેલા તમામ ઉમેદવારોએ તા. ૧.૧૦.૨૦૧૨ના રોજ સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે નીચેના સરનામે સ્થળ પસંદગી માટે અચુક હાજર રહેવું.
   મુલાકાતનું સ્થળ: પ્રાથમિક શિક્ષણ ડિપ્લોમાં કેન્દ્રીય પ્રવેશ બિલ્ડીંગ, સુવિધા કચેરી પાસે, સેકટ૨-૧૯, ગાંધીનગર.
   મુલાકાતનો સમય: ૧.૧૦.૨૦૧૨, સવારે ૧૦.૦૦ કલાકે.


   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • Gujarat High Court Driver,Peon,Beliff Exam Date Declare

   Gujarat High Court has declare exam date of Bailiff,Peon,Driver vacancies 2012
   Bailiff : Exam Date 14/10/2012
   Peon : Exam Date 14/10/2012
   Driver : Exam Date 28/10/2012
   For more details Click Here

   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • RESULT MUNICIPAL ACCOUNTANT / DY. ACCOUNTANT (GUJARAT)
   MUNICIPAL DEPARTMENT OF GUJARAT HAS BEEN ANNOUNCED RESULT OF ACCOUNTANT & DY. ACCOUNTANT.

   TO VIEW RESULT CLICK HERE


   Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
  • Laboratory Technician Vacancies in Ayurvedic Contraceptive Drug Research Institute Ahmedabad

   Ayurvedic Contraceptive Drug Research Institute,
   Ahmedabad

   Name of Post : Laboratory Technician
   No of Vacancies : 2
   Edu.Qua. : Read Advertisement
   Age : 25 years
   Sclale pay : 5200-20200 + Grade pay 2800
   Applications forms are available in the office of The Assistant Director in Charge/ Scintist-4, ACDRI, Ahmedabad - 380016 in person by paying Rs 100 Cash within 15 days after the publication advertisement.
   (Advertisement published on 20/09/2012)
   For more information Click Here

   

   

   

  ANUJATIVIDYA VIKAS SAHAYAK NI JAHERAT MATE FORM BHARO   CLICK HERE

  Constable / Lokrakshak Official Answer Key Click Here

  GETCO Vidyut Sahayak Posts Click Here
  GPSC Assistant Director, Industrial Safety & Health(Chemical) Answer key Click here

   PSI OFFICIAL ANSWER KEY CLICK HERE

  Nasabandhi / Aabkari PSI - Interview Schedule
  Constable / Lok Rakshak Exam (02-09-2012) Question Paper Click Here | Paper Solution

  MATHS PART 4 (Study material for FD exam) Click Here

  Forest Physical Test Date is 23-09-2012 (6-00 AM)

  Download Call letter of Accountant & Dy. Accountant (FD) Click Here

  PSI Exam Notice Click Here

  Gujarati Grammer (Study Material for FD exam) Click Here

  IBPS - RRB Exam Call letters Assistant | Officer Scale l,ll,& lll
  Finance Department Exam Schedule Click Here 
  Exam Materials for FD exam Click Here

  New Study Materials page Click Here
  Municipal Accountant Exam (26-08-2012) Question Papers
  Part - 1 | Part - 2
  Municipal Dy. Accountant Exam (26-08-2012 ) Question Papers
  Part - 1 | Part - 2

  PSI Exam (25-08-2012) Question Paper 

  PSI Exam (26-08-2012) Question Paper 

  PSI Exam Paper Solutions - CLICK HERE

   


  ... લોકરક્ષકની લેખિત પરીક્ષા તા.૦૨/૦૯/૧૨ નારોજ લેવાયેલ તે પરીક્ષાની ANSWER KEYS ની જાણકારી માટે અહિંયા કલીક કરો

  ... પો.સ.ઇ.ની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૫/૦૮/૧૨ અને તા.૨૬/૦૮/૧૨ નારોજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર કેન્દ્રો ખાતે લેવાયેલ તે પરીક્ષાઓની ANSWER KEYS ની જાણકારી માટે અહિંયા કલીક કરો


  ... પો.સ.ઇ.ની લેખિત પરીક્ષા તા.૨૫/૦૮/૧૨ અને તા.૨૬/૦૮/૧૨ નારોજ અમદાવાદ અને ગાંધીનગર કેન્દ્રો ખાતે લેવાયેલ તે પરીક્ષામાં કોઇ ઉમેદવારને આ કેન્દ્રો સિવાયના અન્ય કેન્દ્રો ના કોલલેટર મળેલ હોવાના લીધે પરીક્ષા આપી શકયા ન હોય તો તેની જાણકારી માટે અહિંયા કલીક કરો

  ... નાણાં વિભાગની ભરતી અંગેની પરીક્ષાના કોલલેટર ની વિગતવાર જાણકારી માટે અહિંયા કલીક કરો
    

   

  CRC,BRC....ની જાહેરાત પડી છે.એપ્લાય કરવા માટે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો........
                                                         અહી ક્લિક કરો.
  OJAS Inspector of Motor Vehicles Class II, For online application visit : http://ojas.guj.nic.in

  Advt No : GPSC/201213/12
  Name of Post : Inspector of Motor Vehicles Class 2
  STARTS FROM   : 27/08/2012 14:00:00
  Contact Info. : 1800 233 5500, 079-25507737

  DOWNLOAD GUJARAT PSI PAPER SOLLUTION/ ANSWER KEY VISIT: http://www.marugujarat.co.cc/ OR http://www.rijadeja.com/

  (THIS POST IS JUST FOR PUBLIC INFORMATION- UNOFFICIAL)
  GUJARAT POLICE BHARATI BOARD
  PSI EXAM HELD ON 25TH AUGUST 2012.
  GUJARAT POLICE SUB INSPECTOR EXAM PAPER/PAPER SOLUTION/ANSWER KEY IS/WILL BE AVAILABLE ON BELOW WESBITE. (GUJARATI/ENGLISH)

  OJAS Forester Assistant/ ForestGuard Assistant Recruitment 2012, For Online Application Visit http://ojas.guj.nic.in

  Gujarat Forest Department, Gandhinagar invites online application for recruitment of Assistant/ Forest Guard Assistant. Interested candidates may apply from 27/08/2012 to 10/09/2012.  Advt No Title STARTS FROM (dd/mm/yyyy) Fees
  FOREST/201213/1 Forester Assistant 27/08/2012 14:00 350
  FOREST/201213/2 ForestGuard Assistant 27/08/2012 14:00 350


  Eligibility :
  Forester Assistant : HSC Passed (Age : 18-25 Years)
  (Vanpal Sahayak)
  ForestGuard Assistant : SSC Passed (Age : 18-25Years)
  (Van Raksha Sahayak- Vanrakshak)

  I.Gujarat University M.Ed. Counselling Schedule/Time Table II.PTC Second Round Call Letters Available

  Download Guj. Uni. M.Ed. Admission Schedule 2012.
  M.Ed. Checklist : http://www.gujaratuniversity.org.in/web/NWD/Admission/2012_M_Ed_Admissions-2012/8000_M_Ed_Check_List/2000_MEd_Check_List.asp
  Source : Divyabhaskar
  Website : http://www.gujaratuniversity.org.in/web/NWD/Admission/8000_M_Ed_Admissions-2012.asp
  (Merit list will be declared on above website)


  Last date extended upto 27/08/2012 for paying fees in PNB for Diploma Engineering Admission-Second Round(Gujarat State)

  Admission Committee for Professional Diploma Courses  Corrigendum in key-date(Schedule) : Year 2012-13
  Last date for paying fees at Punjab NAtional Bank & Document verification/Getting Admission Sleep at Helcentre is 27th August 2012.


  Gujarat KGBV Recruitment 2012 : Warden cum Incharge, Teachers(Female), Accountant

  Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
  Sarva Shiksha Abhiyan- SSA

  Name of Post : Warden cum Incharge, Teachers(Female-Mahila), Accountant-Hisabnish
  Job Location : KGBV Schools(wherever situated)- All Gujarat
  Read full detailes for more info.
  Last date of receipt of application is 31/08/2012.  Gujarat Secondary and Higher Secondary Education BoardEducation Department - Government of Gujarat

  Those candidates who have applied for Answersheet Avlokan may see their Answersheet-Uttarvahi from 27/08/2012. Call letters have been sent to candidates.
  [For 11st Sci. Second Semester]
  Time-table/Schedule, Candidatewise list  is/will available on GSEB website.(Those candidates who have applied for more than 2 subjects, , may check their answersheet on 1st/2nd September 2012.)
  Gujarat Gaun Seva Pasandagi Mandal Result 2012  Final Selection List declared
  Interview were held between 30/07/2012 to 03/08/2012.
  Download Selection List : http://www.gsssb.gujarat.gov.in/Portal/News/64_1_ADV_11_2010_2.pdf
  (File containes Interview No. Name,m, No merit indicated )
  Website : http://gsssb.gujarat.gov.in/


    ARMY Bharati Mela At Jamnagar, From 05/09/2012 to 11/09/2012(For Saurashtra- Kutchh District Candidates only)


  Goverment is going to held a Soldier Jobfair (Laskari Bharati Mela) at Jamnagar bwtween 5th Septemeber to 11th September 2012 . Districts given below may participate in Jobfair.
  Name of Distt. : Surendranagar, Amreli, Junagadh, Rajkot, Kachchh, Jamnagar, Porbandar, Div, Bhavnagar
  Datewise programme is given in the advertisement.  Read full notification in Gujarat Rojgar Samachar of the date 22nd August 2012.
  Download File : http://gujaratinformation.net/downloads/rozgaar_22_08_2012.pdf


 • COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2013
  Date of Exam: 14.04.2013 & 21.04.2013 , Closing Date : 15.02.2013

  Edu.Qua. : Bachelor‟s Degree from any recognized University

  THE FACILITY OF ON-LINE APPLICATION WILL BE AVAILABLE UPTO
  PART-I REGISTRATION : 13.02.2013 (5:00 PM)
  PART-II REGISTRATION : 15.02.2013 (5.00 P.M.).

  Official Ad. : http://www.sscwr.net/noticeboard/CGLE_2013_Notice.pdf

  Apply Now : http://www.ssconline2.gov.in/mainmenu2.php

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • Viramgam Nagarpalika Samaj Sangathak Bharati
  Name of Post : Samaaj Sangathak
  (No of Vacancies not indicated in the advertisement)
  Edu Qua. : Read Ad.
  Send your application within 7 days from the date of publication of the advertisement.

  Notice : Click Here

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • Govt Medical Colleges Walk in interview for Professor Posts
  Name of Post : Professor, Asst Professor, Associate Professor
  Walk in interview date : 29/01/2013

  Read Notice : Click Here

  Website : http://gujhealth.gov.in/
  http://www.medadmbjmc.in/

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • District Health Society, Vadodara Recruitment
  Name of Post : Cook-cum-Helper(Only for female candidates)
  No of Vacancies : 5 (For Baalseva Kendra-CMTC : Kawant, Naswadi, Chhotaudepur, Karjan, Savali)
  Edu.Qua. : SSC/HSC
  Last date of receipt of application is 28/01/2013.

  Read Ad. : Click Here

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • North Malabar Gramin Bank Recruitment 2013

  North Malabar Gramin Bank Recruitment 2013 – Apply Online for 73 Officer, Office Asst Posts: North Malabar Gramin Bank has issued notification for the recruitment of 73 posts of Officers in Junior Management (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose) posts. Candidates who have appeared in the Common Written Exam for RRBs conducted by IBPS in September 2012 with a valid score card are eligible to apply. Eligible candidates can apply through online mode from 16-01-2013 to 28-01-2013. For more details regarding age limit, educational qualifications, selection process and how to apply are mentioned below….

  NMGB Vacancy Details:
  Total No. of Vacancies: 73
  Name of the Post:
  1. Officer Scale – I: 20 Posts
  2. Office Assistant (Multipurpose): 53 Posts

  Age Limit: Candidates age must be above 18 and below 28 years for Officer Scale – I & between 18 years to 28 years for Office Assistant posts as on 01-06-2012. Age relaxation will be applicable as per the rules.

  Educational Qualification: Candidates must possess Graduation in any discipline or its equivalent from any recognized University with proficiency in local language for all posts and have passed local language as one of the subjects at Matriculation/X th Standard.

  IBPS Score Card (CWE) Details: Candidates who have been declared qualified in the RRBs-Common Written Examination conducted by IBPS in September 2012 should have obtained the qualifying Standard Score with 95 marks & above for all (89 & above for SC/ST) for Office Asst post and 103 marks & above for all (97 & above for SC/ST) for Officers Scale-I post can apply.

  Application Fee: Candidates must pay Rs.100/- for all others & Rs.20/- for SC/ST/PWD/EXSM Candidates as Application Fee through CBS at any of the Branches of North Malabar Gramin Bank, by means of a Payment Challan available in the Bank’s website or by NEFT from any other Bank to the account of North Malabar Gramin Bank, Name : NMGB Recruitment Interview 2012, Account Type : Current Account, Ac No : 90011011045, Centre(location) : Kannur, Name of the Bank : North Malabar Gramin Bank, Name of the Branch : Sreepuram, IFS Code of the Branch : NMGB0000176 from 16-01-2013 to 28-01-2013.

  Selection Process: Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and Personal Interview.

  How to Apply: Candidates have to apply online through the Bank’s Website www.nmgbank.com from 16-01-2013 to 28-01-2013. After submission of online application candidates should take the print of system generated application form.

  Instruction to Online Application:
  1. Candidates have to log on to www.nmgbank.com
  2. Click on the link “Recruitment/Careers”.
  3. Download the Challan form from the website and pay the fee as mentioned above.
  4. Candidates should have a valid e-mail ID.
  5. Branch Code and Branch Transaction Journal Number noted on the Challan form should be correctly filled in the application form. Obtain counterfoil of the NEFT payment application with UTR number thereon, if the fee is remitted by way of NEFT.
  6. Now revisit the website & Click on ‘Apply Online’ link. Fill up all the mandatory fields in the application form & should be submitted by a click on the submit button.
  7. Candidates should take the print out o the system generated application form & retain it for future reference use.

  Important Dates:
  Starting Date for Online Application & Payment of Fee: 16-01-2013.
  Last Date for Online Application & Payment of Fee: 28-01-2013.
  Payment of Application Fee: 16-01-2013 to 28-01-2013.
  Last Date for Reprint: 12-02-2013

  For more details regarding age, qualifications, selections and other information click on the below link….

  Click here for NMGB Recruitment Advt

  Click here for Bank Challan form

  Click here for Online Application


  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • Aryavart Gramin Bank Recruitment 2013

  Aryavart Kshetriya Gramin Bank Recruitment 2013 – Apply Online for 395 Officer & Office Asst Posts: Aryavart Kshetriya Gramin Bank has issued notification for 395 Posts of Officer in Middle Management Grade (Scale III), Officer in Middle Management Grade (Scale II), Officer in Junior Management (Scale I) Cadre and Office Assistant (Multipurpose)posts. Candidates who have appeared in the Common Written Examination for RRBs conducted by IBPS in September 2012 and have valid score card are eligible to apply for these posts. Eligible candidates can apply through online from 18-01-2013 to 30-01-2013. For more details regarding age limit, educational qualifications, selection process and how to apply are mentioned below….

  AKGB Vacancy Details:
  Total No. of Vacancies: 395
  Name of the Post:
  1. Officer Scale – III : 06 Posts
  2. Officer Scale – II (General Banking Officer): 30 posts
  3. Officer Scale – II (Information Technology): 08 posts
  4. Officer Scale – II (Marketing Officer): 04 Posts
  5. Officer Scale – II (Agricultural Officer): 06 posts
  6. Officer Scale – I: 145 posts
  7. Office Assistant (Multipurpose): 196 posts

  Age Limit: Candidates age must be below 40 years for Officer Scale- III, above 21 and below 32 years for Officer Scale – II posts, above 18 and below 28 years for Officer Scale – I & between 18 to 28 years for Office Assistant posts. Age relaxation is applicable as per the rules.

  Educational Qualification: Candidates must possess Graduation in any discipline with proficiency in local language for Office Asst, Officer Scale I & Officer Scale II General Banking, Degree in Electronics or Communication or Computer Science or Information Technology for Information Technology Officer , PG Degree in Marketing for Marketing Officer, Degree in Agriculture/ Horticulture/ Dairy Science/ Animal Husbandry/ Forestry/ Veterinary Science/ Agricultural Engineering/ Pisciculture or allied specializations for Agriculture Officer post.

  IBPS Score Card (CWE) Details: Candidates who are having valid score card with 95 marks & above for all (89 & above for SC/ST) for Office Asst post and 103 marks & above for all (97& above for SC/ST) for Officers Scale-I post, 114marks & above for all (108 & above for SC/ST) for Officers Scale II (GBO) post, 114marks & above for all (109 & above for SC/ST) for Officers Scale III, 134 marks & above for all (125 & above for SC/ST) for IT Officer , 117 marks & above for all (111 & above for SC/ST) for Agriculture Officer post , 115 marks & above for all (109 & above for SC/ST) for Marketing Officer post in Common written Examination for RRBs conducted by IBPS in September 2012 can apply.

  Application Fee: Candidates must pay Rs.100/- for all others & Rs.20/- for SC/ST/PWD/EXSM Candidates as Application Fee in the form of Challan in CBS Ac No.000210210000001 from any of the Branches of the Aryavart Kshetriya Gramin Bank between 18-01-2013 to 30-01-2013.

  Selection Process: Selection will be made on the basis of performance in RRBs- Common Written Examination (CWE) conducted by IBPS in September 2012 and Personal Interview.

  How to Apply: Candidates have to apply online through the Bank’s Website www.aryavart-rrb.com from 18-01-2013 to 30-01-2013. After submission of the online application candidates should take the print out of the application.

  Instruction to Online Application:
  1. Candidates have to log on www. aryavart-rrb.com
  2. Click on the link “Recruitment/Careers”.
  3. Candidate should download the copy of Challan from the website and pay the fee as mentioned above.
  4. Branch Code and Branch Transaction Journal Number noted on the Challan form should be correctly filled in the application form.
  5. Now revisit the website & Click on ‘Apply Online’ link.
  6. Fill all the mandatory fields in the application form & click on the submit button.
  7. Candidates should take the print out of the system generated application form & retain it for future reference use.

  Important Dates:
  Starting Date for Online Application & Payment of Fee: 18-01-2013.
  Last Date for Online Application & Payment of Fee: 30-01-2013.
  Payment of Application Fee: 18-01-2013 to 30-01-2013.
  Last Date for Reprint: 14-02-2013

  For more details regarding age, qualifications, selections and other information click on the below link….

  Click here for AKGB Recruitment Advt

  Click here for Officers Bank Challan form

  Click here for Office Asst Bank Challan form

  Click here for Online Application


  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • BSF General Duty Medical Officers Walk in interview(Dantiwada/Bhuj)

  Name of Post : General Duty Medical Officers(Contract base)
  [Dantiwada-1 , Bhuj-1 - Gujarat State]
  Walk in interview : 11th to 15th February 2013

  Official Ad. : http://www.bsf.nic.in/doc/recruitment/r24.pdf

  Website : http://www.bsf.nic.in/en/recruitment.html


  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • Rajpipala Jilla Samaj Suraksha Kacheri Recruitment

  Name of Post : Samaj Suraksha Sahayak-3, Kacheri Sahayak-1, Data Operator-2, Legal cum probation Adhikari-1, Udyog Shikshak-1, Bhasha Shikashak-1, Madadnish Shikshak-1, Clerk-1
  Edu.Qua. : Read Advertisement
  Apply within 7 days from the date of publication(17/01/2013) of the advertisement.

  Read Ad. : Click Here

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • Surat Mahanagarpalika Recruitment

  Name of Post : GIS Specialist-1, Town Planning Specialist-1, Project-Engineering Specialist-1

  Last date of submission of application is 05/02/2013.
  Application form is/will available on SMC website.
  Read Ad. : Click Here
  Visit SMC website : http://www.suratmunicipal.gov.in/default.asp

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • GPSC News/Updates
  *Assistant Commissioner Gujarat Drugs Services Class-I, has been cancelled Advt No. 47/2011-12
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Advertisement-No-%2047-2011-12-assistant-Commissioner.pdf


  * Syllabus of Assistant Director Boiler Class-II, Advt No. 18/2012-13
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Syllabus-of--18-2012-13-Assistant-Director-Boiler-Class-2.pdf


  * Answer Key of Special Competitive Exam for Graduate Dy. Section Officer for Promotion to the post of Section Officer Class-II, Held on 14/10/2012
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Answer-Key-of-Special-Competitive-Exam-Class-II-held-on-14-10-2012.pdf


  * List of Eligible Candidates for scrutiny of Application for Advt 127/2011-12 Assistant Professor, Microbiology, Class-II
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Eligible-Candidates-for-scrutiny-of-Application-for-Advt-127-2011-12.pdf


  * List of Eligible Candidates for Interview for Professor Biochemisry Class-I advt 107/2011-12
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/List-of-Eligible-Candidates-for-Interview-for-Professor-Biochemisry-Class-I-Advt-107-11-12.pdf


  * Result of Physician, E. S. I. S. ,Class-I, Advt No. 08/2012-13
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Result-Advt-No-08-2012-13.pdf


  * Result of Ayurved Pharmacist (Ayurved Division) Gujarat Food and Drugs Service, Class-II,Advt No. 50/2011-12
  http://gpsc.gujarat.gov.in/pdf/Result-Advt-No-50-2011-12.pdf

  Website : http://gpsc.gujarat.gov.in/

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • Jilla Jalstrav Vikas Ekam - Bharuch Recruitment

  Name : Civil engineer-1, Accountant-1, Civil Engineer-7, Data Entry Operator-7, Surveyor-2, Accountant-5, Executive Assistant-1, Office Attendent-1, Agriculture/Soil -9, Community Mobiliser-11
  LAst date of receipt of application is 28/01/2013.

  Read Ad. : Click Here

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates
 • SPIPA Faculty empanelment

  Stay connected with www.marugujarat.in for latest updates

 • 4 comments: